Diğer idrar porfirinleri ile birlikte porfirin teşhisinde, porfiriyaların ayırıcı tanısında kullanılır. İdrarla atılan koproporfirin miktarının en fazla arttığı porfirin tipleri konjenital eritropoetik porfiria ve koproporfiria dır. Akut intermittan porfiria ve variegate porfiriyada biraz daha az olmakla birlikte yine idrarla atılan koproporfirin miktarı yüksek bulunur.

Örnek toplama özellikleri

Na2CO3 üzerine toplanmalı ve buzdolabında saklanmalıdır.Toplama sırasında örnek ışıktan korunmalıdır. 24 Saat içinde idrar hacmi ölçüldükten sonra 30 ml’lik kısım laboratuvara gönderilmelidir. 24 Saatlik idrar laboratuara bildirilmelidir. İdrar toplamaya başlamadan 2 hafta önce alkol kullanımı kesilmeli, idrarın toplandığı dönemde kas egzersizinden sakınılmalıdır.

Referans aralığı

0-160 μg/g

Yükseldiği Durumlar

-Arsenik, Karbontetraklorür ve etanol idrarla atılan üroporfirin

miktarını etkilemeksizin koproporfirin atılımını arttırır.

-Karaciğer fonksiyon bozuklukları,

-Ateşli hastalıklar,

-Eritropoezin hızlandığı durumlar.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR