Burun kültürü bir mikrobiyoloji tahlilidir.Burunda hastalık yapan veya hastalık yapma potansiyeli olan mikroorganizmaların tespit edilmesi için kullanılan bir kültür tahlilidir. Bu yazımızda bir mikrobiyoloji laboratuvarı tahlili olan burun kültürü hakkında detaylı bilgiler öğrenebilir, tahlilin neden yapıldığı ve nasıl yorumlandığı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

Burun Kültürü Nedir?

Burun kültürü Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan bir tahlildir. Bu tahlilin yapılması için steril bir eküvyona (pamuklu çubuk), insan kanlı besiyerine, öze ve 37 derecelik inkubasyon ortamı sağlayan bir etüve ihtiyaç vardır.
Eküvyon ile burundan örnek alınır.Alınan örnek mikrobiyolojik değerlendirme için kanlı besiyerine ekilir ve 37 derecelik bir sıcaklık sağlayan etüvde inkubasyona bırakılır. Ertesi gün sonuç çıkar.Sonucu mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı doktorlar değerlendirip yorumlar.

Burun Kültürü Hangi Durumlarda İstenir?

Burun kültürü daha çok gıda sektöründe çalışan kişilerin portör muayenelerinde ve sağlık çalışanlarında da taşıyıcılık yönünden istenen bir tahlildir. Kimi zaman kulan burun boğaz uzmanları da burun kültürü isterler.

Burun Kültürü Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Normalde burunda bulunan normal florayı oluşturan bakteriler vardır, bunlar hastalık yapmaz. Ancak Stafilokok aureus isminde bir bakterinin ürediği durumlar ise burun kültürü için normal değildir. Buurn kültüründe bu bakterinin ürediği durumlarda ise doktorlar gerekli önerilerde bulunur ve önlemleri alırlar. Gerek gördüklerinde ise tedaviye başlarlar.

Burun kültürü için hastadan örnek nasıl alınır?

Burun kültürünü için örnek alınması, bu konuda yetişmiş uzman kişilerce yapılır. Bu kişiler başta “Kulak Burun Boğaz” (KBB) uzmanları olmak üzere doktorlardır. 
 
Hastadan burun kültürü alınırken, bu iş için özel olarak hazırlanmış ve steril şartlarda üretilmiş özel malzemeler kullanılır. Burun kültürü için en çok kullanılan ince tahta çubuğun ucuna pamuk sarılmış ve tüp içinde bulunan ‘eküvyon çubuğu’dur.
Uzman burundan kültür alırken eküvyon çubuğunu steril tüpün içinden çıkarır, burun deliğine 2-2,5 cm sokarak enfeksiyon bulunan yerlere sürer. Böylece mikroorganizmaların pamuğa bulaşmasını sağlar ve çubuğu hemen steril burun kültürü tüpünün içine konup test için laboratuvara yollanır.

Burunda toplanan sıvı, cerahat vb. örnekler steril bir enjektöre çekilerek veya başka steril bir kaba konarak da laboratuvara gönderilebilir.

Burun kültürü örneği alındıktan sonra ne yapılır?

Tüm kültürlerde olduğu gibi burun kültüründe de önemli olan, alınan örneğin steril bir şekilde, yani dışarıdan başka bir mikroorganizma bulaşmadan laboratuvara gönderilmesidir.
 
Önceleri kültür testinde kullanılan malzemeler laboratuvar koşullarında hazırlanırken, günümüzde tıbbi firmalar tarafından standart bir şekilde üretilmektedirler.

Burun kültürü ne kadar sürede sonuçlanır?

Laboratuvara burun kültürü örneği verildikten sonra, burun kültüründe üreme yoksa sonuç 1 gün sonra, burun kültüründe üreme varsa 2-3 gün sonra verilir.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR