ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
BURTOM SAĞLIK GRUBU

İŞYERİ SAĞLIK HİZMETLERİ

İş Sağlık tanımından yola çıkarak iş sağlığı kavramına bakıldığında, işçinin çalıştığı işinde fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali içinde olması anlaşılır.
İş sağlığının etkileri işçi ile etkileşim halinde olan her bireye yansıdığı için geniş bir etki alanına sahiptir.

Burtom Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 30 yıllık Tıbbi görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri deneyimine sahip bir Burtom Sağlık Grubu kuruluşudur.

Hedefimiz çalıştığımız firmalarda yasal mevzuatların üzerinde öncelikle insan sağlığını koruyan başarılı, etkili ve sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yaklaşımı oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Hizmete başladığımız 2012 yılından bu güne, kurumsal sağlık hizmetlerimiz altında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Mobil Sağlık, İlk Yardım, Laboratuvar ve İş’te Beslenme alanlarında kesintisiz ve güvenilir hizmetler sunuyoruz.

Ayrıca, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda sağlık kurumumuz; Göğüs Hastalıkları, Dahiliye, Nöroloji, Ortopedi, Beslenme ve Diyet Polikliniği, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri branşlarında uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işveren; İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla çalışanları işyerinin özelliklerine göre bilgilendirmek ve eğitimler vermek zorundadır. BURTOM OSGB; konusunda tecrübeli eğitmenleri ile işletmenizin özelliğine uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim ihtiyaçlarını doğru belirleyerek çalışanların bilgilendirilmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
BURTOM SAĞLIK GRUBU

İŞYERİ GÜVENLİK HİZMETLERİ

İş Güvenliği tanımı, bir işin yapılması anında çalışan bireylerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya en aza indirilmesi hususunda
teknik önlemleri içeren bir kavramdır. İş güvenliği kavramı, çalışma ortamına ilişkin önlemleri içerir.
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Hizmetleri arasında yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

OSGB HİZMET SÜRELERİ VE TEHLİKE SINIFI

HEKİM: Az tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 40 dakika. UZMAN: Az tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 20 dakika. Çok tehlikeli sınıf, çalışan başına ayda en az 40 dakika. HEMŞİRE: Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ile 49 çalışanı olan iş yerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika, 50 ile 249 – 15 dakika, 250 ve üzeri – 20 dakika hizmet vermekteyiz.

BURTOM SAĞLIK GRUBU

BURTOM OSG Merkezimizle anlaşmalı fabrikalarımızın çalışanlarına, işe giriş muayenelerinden , periyodik sağlık taramalarına ve pansuman hizmetlerine kadar her türlü sağlık hizmeti verilebilmektedir. Ayrıca, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda SGK ile anlaşmalı sağlık kurumumuz; Göğüs Hastalıkları, Dahiliye, Nöroloji, Ortopedi, Beslenme ve Diyet Polikliniği, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri branşlarında uzman kadrosuyla hizmetinizdedir.

OSGB İŞYERİ HEKİMLİĞİ

Çalışma hayatında yer alan bireylerin hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarının korunması ve iş yeri çalışma koşullarının buna göre hazırlanmasını sağlayarak, iş sağlığını ve güvenliğini engelleyen tehditlerini ortadan kaldırıyoruz. Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler;

Periyodik Muayeneler, İşe Giriş Muayeneleri, Personel Sağlık Dosyası Düzenleme, Poliklinik Hizmetleri, Acil İlk Yardım Müdahaleleri, Saha Denetimleri, İş Sağlığı Eğitimleri.

OSGB İŞYERİ HEMŞİRESİ
Çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi yanında sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamının gerçekleştirilmesinde bağımsız hemşirelik tanıları doğrultusunda karar verebilen sağlık personelidir. İş Sağlığı Hemşireliğinin bilgi temelini; Epidemioloji, Toksikoloji, Endüstriyel hijyen, İş güvenliği, Hemşirelik bilimleri ile ilgili kavram ve kuramlar oluşturmaktadır. İş yeri hemşireliğinin etkinlikleri sonucunda Olumlu davranış değişikliği gösteren işçilerin sayısının arttığı saptanmıştır
OSGB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Hastalık ve  iş kazası oluşturma potansiyeli olan tehlikeler henüz ortaya çıkmadan önlem alarak iş gücünü sağlıklı tutuyor ve iş kaybını önlüyoruz.
Bu bağlamda verdiğimiz hizmetler;
6331 Sayılı Kanunun Verdiği Hükümler, Risk Değerlendirme Analizi, Acil Durum Planlaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Patlamadan Korunma Dökümanı, Sağlık Güvenliği Talimatları, İş Güvenliği Danışma Hizmetleri

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

BURTOM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ OSGB

Güncel Duyuru

Yeni Yerinde Hizmetinizde !

Sizlere Daha İyi Hizmet Verebilmek Adına,  Burtom Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini etkin olarak çalışanlara sunabilmek için BTSO Organize Sanayi Bölgesinde İtfaiye yanında yapılandırılmıştır. Merkezimiz toplam 450 m2 lik alanda ilgili mevzuatlara göre kurulmuş olup , geniş, ferah, klimalı, donanımlı muayene odalarına sahiptir. İş Güvenliği ve Sağlığı açısından çalışanlarınıza hizmet verebilecek olan merkezimiz, engelli çalışanlarınızın da sağlık hizmeti alabileceği şekilde dizayn edilmiştir. 

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR