ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.  

PDF Döküman
Yasa Adı
Kanun No.
Kabul Tarihi
Resmi Gazete Tarihi/Sayısı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2709
18.10.1982
RG: 09.11.1982/17863 M.
Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
5953
13.06.1952
RG: 20.06.1952/8140
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
4982
09.10.2003
RG: 24.10.2003/25269
Bilirkişilik Kanunu
6754
03.11.2016
RG: 24.11.2016/29898
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanında Bazı Mali Hükümler Hakkında Kanun (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
3146
09.01.1985
RG: 18.01.1985/18639
Çevre Kanunu
2872
09.08.1973
RG: 11.08.1983/18132
Çocuk Koruma Kanunu
5395
03.07.2005
RG: 15.07.2005/25876
Deniz İş Kanunu
854
20.04.1967
RG: 29.04.1967/12586
Dernekler Kanunu
5253
04.11.2004
RG: 23.11.2004/25649
Devlet Memurları Kanunu
657
14.07.1965
RG: 23.07.1965/12056
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
3071
01.11.1984
RG: 10.11.1984 / 18571
Elektronik İmza Kanunu
5070
15.01.2004
RG: 23.01.2004/25355
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun
151
10.09.1997
RG: 10.09.1337
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
5362
07.06.2005
RG: 21.06.2005/25852
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur)
1479
02.09.1971
RG: 14.09.1971/13956
Günün Yirmidört Saate Taksimine Dair Kanun
697
26.12.1925
RG: 02.01.1926/260
Harcırah Kanunu
6245
10.02.1954
RG: 18.02.1954/8638
İdari Yargılama Usulü Kanunu
2577
06.01.1982
RG: 01.09.1971/13943
İş Kanunu (Yürürlükteki Hali)
1475
25.08.1971
RG: 01.09.1971/13943
İş Kanunu
4857
22.05.2003
RG: 10.06.2003/25134
İş Mahkemeleri Kanunu
7036
12.10.2017
RG: 25.10.2017/30221
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
6331
20.06.2012
RG: 30.06.2012/28726
İşsizlik Sigortası Kanunu
4447
25.08.1999
RG: 08.09.1999/23810
Kabahatler Kanunu
5326
30.03.2005
RG: 31.03.2005/25772 M.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
5176
25.05.2004
RG: 08.06.2004/25486
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
4688
25.06.2001
RG: 12.07.2001/24460
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun
6269
15.02.1954
RG: 20.02.1954/8639
Maden Kanunu
3213
04.06.1985
RG: 15.06.1985/18785
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
3628
19.04.1990
RG: 04.05.1990/20508
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4483
02.12.1999
RG: 04.12.1999/23896
Mesleki Eğitim Kanunu (Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu)
3308
05.06.1986
RG: 19.06.1986/19139
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu)
5544
21.09.2006
RG: 07.10.2006/26312
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
3458
17.06.1938
RG: 28.06.1938/3945
Öğle Dinlenmesi Kanunu
6301
02.03.1954
RG: 08.03.1954/8652
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
5188
10.06.2004
RG: 26.06.2004/25504
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
5580
08.02.2007
RG: 14.02.2007/26434
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
5153
19.04.1937
RG: 28.04.1937/3591
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
6356
18.10.2012
RG: 07.11.2012/28460
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5510
31.05.2006
RG: 16.06.2006/26200
Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu)
5502
16.05.2006
RG: 20.05.2006/26173
Sosyal Sigortalar Kanunu (Yürürlükteki Hali)
506
17.07.1964
RG: 29.07.1964/11766
Tarım Sigortaları Kanunu
5363
14.06.2005
RG: 21.06.2005/25852
Tebligat Kanunu
7201
11.02.1959
RG: 19.02.1959/10139
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6502
07.11.2013
RG: 28.11.2013/28835
Türk Borçlar Kanunu
6098
11.01.2011
RG: 04.02.1011/27836
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
6101
11.01.2011
RG: 04.02.2011/27836
Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (Türkiye İş Kurumu Kanunu)
4904
25.06.2003
RG: 05.07.2003/25159
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
2429
07.03.1981
RG: 19.03.1981/17284
Uluslararası İşgücü Kanunu
6735
28.07.2016
RG: 13.08.2016/29800
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
24.04.1930
RG: 06.05.1930/1489
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
4703
29.06.2001
RG: 11.07.2001/24459
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4708
29.06.2001
RG: 13.07.2001/24461
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7244
16.04.2020
RG: 17.04.2020/31102
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi)
207 A(III)
10.12.1948
RG: 27.05.1949/7217
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
Uluslararası İSG Kuruluşları

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

Mevzuat Bilgi Sistemi : Yasalar

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER