İşe Giriş Sağlık Raporu

İş kollarında bulunan az tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıflarına işçi alınabilmesi için kişilerin sağlıklarının uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde, girdikleri işlere uygun olmayan kişiler hem kendi canlarını hem de etrafındaki kişilerin canlarını tehlikeye atmaktadır. İşe girişlerde verilen sağlık raporları, bu meslek dalına alınacak olan kişinin sağlık koşullarının elverişli olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. İşe giriş sağlık raporları ile beraber işe uygun olmayan kişiler belirlenerek gerekli işlemler yapılır ve iş koşullarına uygun olan kişilerle işlerin kusursuz bir şekilde tamamlanır.

İşe Girişlerde Sağlık Raporu Almak

Bir işe girmek için sağlık raporu almak isteyenler, işyerinin beraber çalışmakta olduğu doktorlara yönlendirilir. Kişiler burada hem fiziksel hem de ruhsal olarak tetkiklerini yaptırdıktan sonra, alınacakları işlere uygun olup olmadıkları belli olmaktadır. Bu 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu tarafından işçilere ve işverene zorunlu kılınan bir uygulamadır. Bazı durumlarda işyerlerinin özel olarak çalıştığı hekimler bulunmaz ancak bu durumda kişiler sağlık raporlarını işyerine ortak bir şekilde hizmet veren sağlık ve güvenlik kurumunda olan hekimler aracılığıyla alabilmektedir. Unutulmamalıdır ki, raporlarda her zaman itiraz payı bulunur. Bu sebeple, rapor almış olan kişiler olası bir durumda itiraz etme hakkına sahiptir. Bu kişiler itiraz etmek için hakem hastanesine başvuruda bulunabilmektedir. Buradan çıkacak olan kararlar hiçbir şekilde itiraza açık değillerdir. Kişiler hakkında, hakem hastanesi tarafından verilen kararlar direkt olarak işleme konulmaktadır. Tüm sağlık tetkiklerinin ödemelerinin işveren tarafından yapılması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporunun İstenme Sebepleri

Kişiler çalışacakları işlere hem fiziken hem de ruhsal açıdan uygun olduklarını kanıtlayabilmeleri açısından sağlık raporları büyük bir önem arz etmektedir. Bazı işverenler bu durumu oldukça basite almaktadır ve sağlık raporunu yalnızca bir prosedür gereği istemektedir. Ancak detaylı bir şekilde inceleme ile beraber kişilerin alınacakları işlere uygun olmamaları durumunda meydana gelebilecek her türlü problem en baştan engellenebilmesinden dolayı bu belgeler önemlidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınmaktadır?

İşe girişlerde sağlık raporunun alınabileceği yerler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan bir tanesi işyeri hekimi bir diğeri ise aile hekimleridir. Ancak unutulmamalıdır ki, eğer girilecek olan iş az tehlikeli kategorisinde ise aile hekimlerinin sağlık raporu verme yetkisi bulunur. Eğer başlanacak iş tehlikeli ya da çok tehlikeli işler kategorisinde bulunuyor ise bu belgelerin hazırlanabilmesi adına işyeri hekiminin onayının alınması zorunlu kılınmıştır.

Özel hastaneler işe giriş sağlık raporu alınabilecek özel kurumlar değillerdir. Yalnızca devlet kurumlarında çalışan hekimlerin düzenleyebilme yetkisi olan bu belgeler kişilerin bir işe uygun olup olmadığını gösteren belgelerdir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır?

İşe giriş sağlık raporlarının ne zaman alınması gerektiğini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • İşe ilk kez girildiğinde
 • Sağlık sorunu sebebiyle işten uzaklaştırılıp, geri dönüldüğünde
 • Çalışma esnasında herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkmasıyla

İşyeri hekimleri bu konuda önemli bir konumda yer almaktadır. İşyeri hekimlerinin yaptıkları muayeneler sonucunda kişilerin sağlık raporları hazır hale gelmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, raporların geçerli olabilmesi için gidilecek olan doktorun Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Geçerlilik Süresi Nedir?

İşe giriş yapacak olan kişilerin, alınacakları pozisyona ruhen ve bedenen uygun olup olmadığı bu belgeler sayesinde ortaya konulmaktadır. Kişiler eğer bu işe uygun olduğunu belgeler ile kanıtlayamaz ise girmek istedikleri pozisyonlara alınamayabilir. Bu sebeple de kişilerin hem kendilerini hem de etrafındaki insanları tehlikeye atmamaları için sağlık raporlarına ihtiyaçları bulunmaktadır.

Bu durum 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. Maddesine bağlı olarak zorunlu kılınmış bir uygulamadır.

Bunun yanında bu raporların yenilenmesi gerektiği anlarda bulunmaktadır. Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür;

 • İşe girişler
 • İş değişiklikleri
 • Meslek hastalıkları
 • İş kazaları

İşe Girmek İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İşe girmek isteyen bir kişi sağlık raporu almak için şirketlerin beraber çalıştıkları işyeri hekimlerine ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden sağlık raporu alabilmeleri mümkündür.

İşe Girerken Sağlık Raporu Şart Mı?

6331 sayılı kanuna göre bu uygulama bir zorunluluk haline getirilmiştir. İşe girmek isteyen bir kişi işe uygunluğunu kanıtlayabilmesi açısından rapor almak zorundadır.

İşe Girerken Sağlık Raporunda Nelere Bakılır?

İşe girerken alınan sağlık raporunda kişilerin başlayacakları işe engel olacak bir fiziki ya da ruhsal engelin olup olmadığına bakılmaktadır.

Sağlık Raporunda Neler Var?

Sağlık raporlarının hazırlanmasında kişilerden istenen tetkikler şunlardır;

 • SGOT
 • Glukoz Açlık
 • Akciğer Grafisi
 • SFT
 • Odyometri
 • EKG
 • Hemogram
 • Kreatinin

Sağlık Raporu Neden Alınır?

Sağlık raporunun alınma sebebi kişilerin başlayacakları işlere uygun fiziki ve ruhsal sağlığa sahip olup olmadığının kanıtlanabilmesidir.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR