İdrarda Fenol Analizi:

İdrarda fenol, kolorimetrik-kantitatif yöntemle spektrofotometre
cihazı ile ISO 9001:2000 üretim sertifikasına sahip FAR marka fenol kiti kullanılarak tayin
edilmiştir. Analize hazır hale getirilen numunelerin, spektrofotometrede 460 nm dalga
boyunda kör (şahit) numuneye karşı absorbans değerleri belirlenmiştir. Absorbans
değerlerinin belirlenmesiyle belirli konsantrasyonlarda fenol standardıyla hazırlanan
kalibrasyon tablosu da kullanılarak; örneklerdeki fenol miktarı mg / L cinsinden saptanmıştır.
Fenol benzenin metabolitidir.

TOKSİKOLOJİ TEST LABORATUVARI

Toksisite testi veya güvenlik değerlendirmesi de denilen toksikoloji testleri, bir maddenin canlı veya canlı olmayan organizmalara zarar verebileceği seviyeyi tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Yani, bir ürünün toksik olup olmadığını ve tüketicilerin sağlığı için bir risk teşkil edip etmediğini belirlemek için toksikoloji testleri yapılmaktadır.

Toksikoloji, çeşitli zehirler ile bunların etkileri ve tedavi yöntemleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bir yandan yeni ilaçların geliştirilmesi çalışmalarında toksikolojik tarama çok önemli olurken, bir yandan da gıda maddelerinin ve çeşitli tüketim maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemek açısından toksikolojik testler önemli olmaktadır. Çeşitli sektörlerde kullanılan kimyasal maddelerinin, gıda maddelerinin ve ilaçların toksik etkilerini bilmek günümüzde büyük önem kazanmıştır.

Genel olarak toksik maddeler, kimyasal yapılarına, etki şekillerine veya ürün gruplarına göre sınıflandırılmaktadır. İnsanlar zehirli maddeleri, tüketilen gıda maddeleri, solunan hava, kullanılan su, kötüye kullanılan ilaçlar, kullanılan gıda katkı maddeleri, böcek ilaçları, bitki toksinleri ve kozmetikler yoluyla almaktadır.

Toksikolojik testler bu nedenle çok önemlidir. Birçok farmasötik ve zirai kimyasal ürünlerin, tüketicilere sunulmadan önce uygun hale getirilmesi ve güvenlikleri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Toksikolojik testler, bu ürünlerin insanlar, evcil hayvanlar ve doğal yaşam üzerindeki olası kötü etkilerini belirlemek ve tahmin etmek için yaygın olarak yapılmaktadır. Farklı amaçlara yönelik olarak bu kapsamda üreme toksisitesi, gelişimsel toksisite, dermal toksisite, genotoksisite, kanserojenlik, nörotoksisite ve immünotoksisite testleri yapılmaktadır. Ayrıca bir hücre veya bir organa özgü toksisite sistemlerini anlamak amacı ile çeşitli in vitro toksisite test yöntemleri uygulanmaktadır.

Toksikoloji test laboratuvarları diğer yandan çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek çalışmalar yapmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlar, kirleticilerin etkilerini test etmek için güvenilir ve hassas teknikler geliştirmektedir ve çevresel toksikoloji test hizmetleri ile, doğal çevreye salınan bileşiklerin potansiyel etkileri tespit edilmekte ve zararlı toksinlerin yayılması önlenmektedir. Toksikoloji test laboratuvarları, düzenli olarak petrol ve doğalgaz, kağıt hamuru ve kağıt, madencilik ve petrokimyasallar dahil olmak üzere çok sayıda ileri düzey sektörde faaliyet gösteren işletmeleri desteklemektedir.

Çevresel toksikoloji test faaliyetleri genel olarak, toprak ve sıvılarda toksisite seviyelerinin, ilgili şartnameler ve yürürlükte olan yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmesi, atık suların ve atık sıvıların akut toksisitesinin belirlenmesi, çeşitli sucul ortam canlıları üzerindeki atıkların kronik çevresel toksikolojisinin belirlenmesi ve çevresel toksikoloji taraması gibi çalışmaları kapsamaktadır.

Kısaca toksikoloji, canlılara zararlı veya zehirli olan kimyasal maddelerdir. Esasen insanlar ve hayvanlar, hem doğal olarak oluşan hem de sentetik kimyasallara çeşitli şekillerde maruz kalmaktadır. Toksikolojik testler, canıların toksik bir maddeye hem sınırlı maruz kalmasının (akut toksisite) hem de uzun süreli maruz kalmasının (kronik toksisite) etkilerini ölçmek için yapılmakyadır.

Toksikoloji test laboratuvarlarında dikkate alınan yerli ve yabancı sayısız standart bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS 6020 EN ISO 7346 Su kalitesi – Maddelerin tatlı su balığı üzerindeki anlık öldürücü zehirliliğinin (toksisitesinin) tayini
  • TS EN ISO 22030 Toprak kalitesi – Bioyojik yöntemler – Yüksek bitkilerde kronik toksisite
  • TS EN ISO 20963 Toprak kalitesi – Böcek larvalarındaki kirleticilerin etkileri – Akut toksisitenin tayini
  • TS EN ISO 10993 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi
  • TSE CEN/TR 16998 Ortam havası – Nitro ve oksi-PAH’lar ile ilgili rapor – Köken, toksisite, derişimler ve ölçüm yöntemleri

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında toksikoloji test laboratuvarı hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen toksikoloji test laboratuvarı hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR