İşe Giriş Muayenesi Nedir?

İşe giriş muayenesi yeni bir çalışan alınacağı zaman işe başlamadan önce yapılması gereken doktor  muayenesidir. Muayenenin tamamlanabilmesi için çalışılacak sektöre göre doktor tarafından belirlenen tam kan tahlili, SFT, EKG, odyometre (işitme testi), akciğer grafisi gibi bazı tetkikler istenmektedir.

Sağlık muayeneleri mevcut çalışanlar için de tehlike sınıfına bağlı olarak belirli aralıklar ile yenilenir.

Amacı Nedir?

İşe giriş muayenelerinin amacı işe girecek olan çalışanların sağlık durumlarını kontrol ederek çalışacakları göreve uygunluklarını denetlemektir. İşyeri hekimlerinin en önemli görevlerinden biridir ve doğru yapıldığında birçok meslek hastalığı ve kazayı engelleyebilir. Eğer çalışanın rahatsızlığı çalışacağı işe engel değil ise koşullu olarak çalışmasına da izin verilebilmektedir.

Muayenede Ne Yapılır?

Çalışanın genel sağlık durumu ve geçmişi hakkında bilgi alınır. Genel muayenesi (tansiyon,kalp,akciğer) yapılır. Tetkik sonuçları incelenir. Genel muayene ve tetkik sonuçlarına göre istenen pozisyonda sağlık açısından çalışmaya uygun olup olmadığı kontrol edilerek bir rapor hazırlanır. Muayene sırasında doldurulan işe giriş/periyodik muayene formunu inceleyerek işe giriş muayenelerinde yapılan kontroller hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Kimler İçin Gereklidir?

Bir firmada işe başlayacak bütün çalışanların işe giriş muayenesi olması gerekir.

Yeni işe başlayanların dışında firmadaki mevcut çalışanlar da sağlık durumlarında oluşabilecek değişiklikler nedeniyle belirli aralıklar ile muayeneleri yenilenmektedir. Sağlık muayenelerinin yenilenme süresi firmanın tehlike sınıfına göre belirlenmektedir.

  • Çok tehlikeli yerlerde yılda bir,
  • Tehlikeli yerlerde 3 yılda bir,
  • Az tehlikeli yerler yılda bir sağlık muayenelerinin yenilenmesi zorunludur.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR