Periyodik Muayene

Periyodik Muayene Nedir? Periyodik muayene iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerindeki çalışanların genel sağlık durumlarını kontrol etmek, meslek hastalıklarına yakalanıp yakalanmadıklarını tespit edebilmek ve meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin ne düzeyde olduğunu araştırmak için yapılan bir muayenedir.Periyodik muayeneler iş yerininin kendi personeli olan hekimler ya da iş yerinin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne bağlı olarak çalışan iş yeri…

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu İş kollarında bulunan az tehlikeli ve çok tehlikeli iş sınıflarına işçi alınabilmesi için kişilerin sağlıklarının uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde, girdikleri işlere uygun olmayan kişiler hem kendi canlarını hem de etrafındaki kişilerin canlarını tehlikeye atmaktadır. İşe girişlerde verilen sağlık raporları, bu meslek dalına alınacak olan kişinin sağlık koşullarının elverişli olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. İşe giriş…

İşe Giriş Muayenesi

İşe Giriş Muayenesi Nedir? İşe giriş muayenesi yeni bir çalışan alınacağı zaman işe başlamadan önce yapılması gereken doktor  muayenesidir. Muayenenin tamamlanabilmesi için çalışılacak sektöre göre doktor tarafından belirlenen tam kan tahlili, SFT, EKG, odyometre (işitme testi), akciğer grafisi gibi bazı tetkikler istenmektedir. Sağlık muayeneleri mevcut çalışanlar için de tehlike sınıfına bağlı olarak belirli aralıklar ile yenilenir. Amacı Nedir? İşe giriş…
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR