Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi; akciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan bir araçtır. Yapılan işlem iki yönlü olup ilk önce basamak grafisi çekilir, sonrasında edinilen bulgular çerçevesinde teşhise doğru adım adım ilerlenir. Akciğerler önden ve yandan olmak üzere çekilerek problemler belirlenir. Grafi sayesinde akciğer kanseri, kalp, yumuşak doku veya kemik rahatsızlıkları hakkında bir sorun varsa bunun hakkında bilgi alınır. Bazen de net bir bilgi alınamama durumu yaşandığında hekim tarafından ikinci tetkik akciğer tomografisidir. Akciğer hastalıkları maalesef ki ilk sıralarda yer almaktadır. Ve genelde de meslekler sınıflandırıldığında bu konuda risk altında olanlar çokçadır.

Akciğer Grafisi Çektirmek Zorunda Olan Meslek Grupları

Akciğer hastalıkları sanayi faktörünün gelişmesi ile birlikte tüm meslek gruplarını içine almasının yanı sıra özellikle fabrikalarda çalışan işçilerin yılda bir kez akciğer grafisi çektirmesi gerekli olandır. Bu grafi bir radyoloji uzmanı ya da akciğer doktoru tarafından değerlendirilmelidir.

Akciğer hastalıkların teşhisinde ilk basamak olan akciğer grafisi hem güvenli hem de hemen sonuç alınabilecek yöntemlerden biridir. Bu görüntüleme yöntemi akciğer hastalıklarının tanısında önemli bir incelemedir. Akciğerler bilindiği üzere göğüs boşluğunda sağ ve sol taraflarda bulunur. Kalp de her iki akciğer arasında sola daha yatkındır. Akciğerler iki ayrı zar tabakası ile örtülü olup korunaklıdır. İki zar arasında her normal sağlıklı insanda sıvı bulunur. Bazı hastalık hallerinde bu sıvı miktarı artar. Bu hastalıklar akciğer enfeksiyonları, zatürre, tüberküloz, kalp, karaciğer yetmezliği, kalp operasyonlarıdır. Zatürre akciğer dokusundaki mikrobik iltihaplanma demektir. Tek akciğeri de ya da ikisini de etki altına alabilir. Bakteriler,  virüsler zatürre sebebidir.

Akciğer Grafisi Sayesinde Saptanan Rahatsızlıklar

Akciğer grafisi ile çoğunlukla sigara sebepli ve akciğer dokusunda harabiyet yaratan ve gelişen rahatsızlıklar saptanabilmektedir. Ortaya çıkan harabiyet sonucu akciğerlerde fonksiyonlar işlem görmemeye başlar.

Akciğer grafisi ile saptanan nodüllerde takip edilebilmektedir. Bu nodüller her zaman tümör olarak sonuçlanmasa da takibi mutlaka gerekli yapılardır. Göğüs hastalıkları kapsamında mikrobik gelişen her değişiklik yaşanan her doku iltihabı grafi sayesinde saptanır ve sonrasında tedavi aşamasına geçilir. Akciğer grafisi ile kemik yapılarına dair olumsuz her detay saptanarak hekim tarafından takibe gereksinim duyulan hastalar sınıfında olunur. Kuşkusuz hastalık grubunun saptanması hayat kurtarıcı bir durumdur. Burada hayat kurtarıcı olan faktör de akciğer grafisidir.

Akciğer Grafisi Hemen Sonuç Verir mi?

Akciğer grafisi güvenli ve bir o kadar da hemen sonuç alınabilecek bir tetkiktir. İleri derecede bir inceleme gereksinimi olup olmadığı grafi sayesindedir. Hastalık bu sonuca göre yönlendirilir.

Akciğerler solunum yoluyla dışarıyla en çok temasta olan organlardır. İş ortamındaki uygunsuz hava ortamı, pis hava şartları, kimyasal maddelerin ağırlıkta olduğu ortamlar ve sigara ortamında etkilenen organ akciğerlerdir. Aynı şekilde hava da bulunan bakteriler, gazlar, mikroplar, virüsler solunum yolu ile akciğerlere alınır. Bütün bunlar akciğer hastalıklarının oluşumudur. Solunum hastalıklarına istinaden belirtiler, burun akıntısı, astım, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma halleridir. Uzun süreli etkilere gelince; KOAH, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri gibi hastalıklar yaşanabilir.

Akciğer Grafisi ile Akciğer Hastalıkları Tanısı

Akciğer hastalıklarına dair tanı koyabilmek için hastanın öyküsü uzman hekimce tam anlamı ile paylaşılmalıdır. Yaşadığı hastalıklardan çalıştığı ortama ya da yaşadığı yaşam alanına kadar hepsi söylenmelidir. Kimyasallık, toz, duman, gaz, kullanılan cihazlar bile etki olabilir. Bu ön bilgilendirmeden sonra akciğer grafisi çekilir ve beraberinde solunum fonksiyon testi de yapılarak teşhis konulmuş olunur.

Akciğer hastalığının tedavi sürecinde ilaç ya da tıbbi müdahale yapıldıktan sonra hastalığın nedenleri içerisinde mesela bulunduğu iş ortamı sorun yaratan olarak saptanırsa kişinin mesleğinden ayrılması sağlığı için gerekli olandır. Aksi takdirde yapılan hiçbir tedavi sonuç vermeyecektir. Sağlıklı ortam, sigara kullanılmayan yerlerde bulunma, sağlıklı beslenme akciğer hastalıkları oluşumunu geciktiren olumlu kişisel önlemlerdir. Akciğer grafisi 35×35 boyutlarındadır. Filmin kalitesinden emin olunmak zorunluluğu vardır. Sonuçlar uzman doktorlarca değerlendirilir. Akciğer grafileri röntgen uzmanları ile çekilmelidir.

Akciğer Grafisi Hazırlığı Nasıl Olur

Akciğer grafisi çekilmeden önce mutlaka hamilelik durumu sorgulanmalıdır. Hastaya tek kullanımlık bir önlük verilerek göğüs kısmını kapatan kıyafet çıkarılır, kolye varsa çıkartılır. Çekim ayakta yapılır. Hastadan derin bir nefes alınıp tutulması istenir.

Akciğer grafisi ile alınan radyasyon dozu çok düşüktür bu sebeple grafi çekimleri korkulacak bir durum değildir. Aksine günlük hayatta çok daha fazla radyasyon alınan alanlar mevcuttur. Cep telefonları, elektronik cihazlar, güneş bunlardan sadece bazılarıdır. Dolayısı ile bir akciğer grafisinden alınan radyasyon hiçbir şeydir. Bu orana rağmen alınan en iyi geri dönüşüm ise solunumsal anlamda sıkıntı çeken insanlarda büyük katkıları vardır. Çekilen grafide yaşanılan sorun ya da var olan hastalık rahatlıkla tespit edilir. Akciğer grafisi göğüs hastalıklarında tam teşekküllü bir tanı aracıdır. Standart bir akciğer grafisi bir görüntüleme yöntemi bazında olup bulguların birleştirilmesi amaçlıdır. Bir durum ile karşılaşılırsa ileri tetkiklere yönlendirme yapılır.

Akciğer Grafisi Neden İstenir?

Bir insanda bağışıklık sisteminin düşmesi hastalığa yakalanmanın daha kolay olması demektir. Hastada ateş, göğüs ağrısı, öksürük gibi durumlar yaşandığı takdirde hastadan akciğer grafisi istenir. Böylelikle akciğer kanseri, bronşlardaki sorunlar veya doluluk halleri gibi rahatsızlıklar belli olacaktır.

Akciğer grafisi çok gerekli olmadığı yani mecbur kalınmadıkça hamilelere çekilmez. Akciğer grafisi akciğerleri görüntülemek için çekilir. Eğer hastada sigara kullanımı varsa akciğer filmi bulanık görülür dolayısıyla bronşlar dolu görünür. Temiz bir akciğer filmi ise dumansızdır ve nettir. Akciğer grafisi hayat kurtarır.

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR.

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR