Metal İşlerinde Güvenlik Önlemleri

Metal İşlerinde Almamız Gereken Önlemler;

Neredeyse üretim yapan tüm metal sektörlerinde pratik ve süratli olunması sebebiyle metal malzemelerin kesilmesi ve birleştirilmesi işlemlerinde, yoğun olarak kullanılan çeşitli metal yöntemlerinin yarattığı tehlikeler ve risklerin önlenmesi için öncelikle bu tehlikelerin sınıflandırılması gerekmektedir.

Metal işlerinde çalışanlar ve çevrenin maruz kaldığı tehlikeler toz, gaz ve duman gibi hava kirleticiler, kaynak esnasında ortaya çıkan zararlı ışınlar, gürültü ve elektrikle çalışma kaynaklı tehlikeler şeklinde özetlenebilir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda birinci önceliğin çalışanların maruz kaldığı tehlikelere karşı bilgilendirilmesi olmalıdır.

Metal işlerinde ortaya çıkan genel tehlikelere kısaca değinecek olursak;

Kaynak arkının sıcaklığı 6000 °C   kadar ulaşabilir. Gerek doğrudan kaynak arkı veya erimiş metal havuzuna temasta, gerekse tam olarak soğumamış iş parçasına  temasta ciddi deri yanıkları riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda işçinin yanmaz eldiven, deri iş önlüğü, tozluklar gibi uygun iş elbisesi ile donatılmış olması gerekmektedir. Aynı zamanda bu iş elbiselerinin ömürleri ve koruyuculuğunun uzun süre devamlılığı için temizliği büyük önem taşımaktadır.

Metal işlerindeki bir diğer tehlikede kaynak işlerinde ortaya çıkan zararlı ışınlardır. Bu doğrultuda uygun filtrasyonu sağlayacak kaynak maskeleri seçimi ve iş ekipmanlarının renk seçiminde yansımaları önleyecek renklerin tercih edilmesi alınacak koruyucu önlemlerdendir.

Çoğu zaman ise büyük ve ağır iş parçalarının kullanıldığı kaynak işlerinde parça düşmelerine bağlı iş kazası riskleridir.

Bu durumda;

Çelik burunlu iş ayakkabısı veya baret gibi koruyucu donanımlar olmadan ortamda işçi çalıştırılmaması gerekmektedir. Bunun yanında malzemelerin ağırdan hafife istiflenmesi, istif alanlarında yaya yolunun güvenliğinin sağlanması ve malzemelerin yardım araçlarıyla taşınması sağlanmalıdır.

Metal işlerinde çalıştırılacak kişinin işe girmeden önce mutlaka iş güvenliği eğitimlerinden geçirilmesi gerekmektedir. Bu eğitimin dışında özellikle metal sektörüne yönelik güvenlik önlemlerinin işlendiği ek eğitimlerle desteklenmesi gereklidir.

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR