Muayene
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Periyodik Muayene Hizmeti

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

Periyodik muayene iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerindeki çalışanların genel sağlık durumlarını kontrol etmek, meslek hastalıklarına yakalanıp yakalanmadıklarını tespit edebilmek ve meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin ne düzeyde olduğunu araştırmak için yapılan bir muayenedir.

Periyodik muayeneler iş yerininin kendi personeli olan hekimler ya da iş yerinin hizmet aldığı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne bağlı olarak çalışan iş yeri hekimleri tarafından yapılır. Periyodik muayene süreleri de her iş yeri için aynı olmayıp; iş yerinin içerisinde yer aldığı tehlike sınıfına yönelik olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Periyodik muayene süreleri; İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimlerini Hakkında Yönetmelik çatısı altında belli kurallar ile ve iş yerlerinin bulunduğu tehlike sınıfları baz alınarak periyotlar ile düzenlemiştir. Bu kapsamda periyodik muayene süreleri şu şekilde belirtilmiştir;

Periyodik muayeneler kapsamında akciğer grafisi çekilir, solunum fonksiyon testi yapılır, işitme testi uygulanır, portör muayenesi gerçekleştirilir, hepatit taraması ve aşılama yapılır, 18 parametrenin sonuçlarını içeren tam kan sayımı ve tam idrar tetkikleri şartları yerine getirilir. Bunlara ek olarak işyerindeki çalışma koşulları ve işyerinin faaliyet alanı doğrultusunda biyokimyasal kan testleri, EKG, kanda ve idrarda ağır metal tayini ve genel fiziksel muayenelerle çalışanlar kapsamlı bir incelemeden geçirilir. Periyodik muayenelerin temel amacı çalışanların sağlıklı olduklarından emin olmak ve olası bir hastalığın yayılmasını engellemektir. Bu nedenle periyodik muayeneler kesinlikle aksatılmamalı; ilgili kurumlar, işyeri hekimleri ya da firmaların anlaşma yaptığı OSGB uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir.

bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Periyodik Test, Ölçüm ve Kontrol

  • Az tehlikeli sınıf içerisinde yer alan iş yerleri için en geç beş yılda bir periyodik muayene yapılması şart koşulmuştur.
  • Tehlikeli sınıf içerisinde yer alan işyerleri için de en geç üç yılda bir muayene yapılması şart koşulmuştur.
  • Çok tehlikeli sınıf grubunda yer alan iş yerleri için de en geç yılda bir defa periyodik muayene yapılması gerektiği konusunda zorunluluk söz konusudur.
  • İş yerinde hamile, çocuk ya da genç çalışanı bulunanlar için bu periyodik muayene süreleri de en az 6 ayda bir kez yapılmalıdır.

Ne kadar Sürede Bir Periyodik Bakım Yapılmalı ?

Maddelerde belirttiğimiz en az olması gereken periyodik muayene süreleri yaptırılması şart olan esas yükümlülüktür. Ancak iş yeri hekimi gerek gördüğü takdirde bu periyodik muayeneler daha sık olarak da yapılabilir.

Periyodik muayene sonrası çalışanlar için iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporu düzenlenir. Periyodik muayeneler özellikle çalışanlarda meydana gelen meslek hastalıklarının oluşup oluşmadığı ya da oluşma riskinin var olup olmadığına dair bilgi edinmek amacı ile yapılır. Bu sebeple periyodik muayeneler hem genel bir sağlık kontrolü amaçlı, hem de sağlık açısından doğabilecek olumsuzlukların erken teşhisi ve önlem alınabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Meslek Hastalığının Tespiti

Çalışanlar, kurumlar tarafından yetkilendirilen OSGB’lerin işyeri hekimleri tarafından düzenli muayene edilmelidirler. Fakat çalışan kişi işten ayrılsa bile meslek hastalığı ortaya çıkabilir. Eğer çalışan kişi işten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı meydana gelmişse 7201 sayılı Kanun gereğince yaşanan meslek hastalığı işverene tebliğ edilmelidir. Meslek hastalığı ortaya çıkan çalışanın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde belirten süreden daha uzun bir süre kaybetmemiş olması gerekmektedir. Meslek hastalığı ortaya çıkan çalışan hekim raporu ve diğer tıbbi belgelerle Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na müracaat etmesi gerekmektedir. Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile klinik ve laboratuvar bulguları ile belgelenen hastalıklar için Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu onayı ile de meslek hastalığını ispatlamak mümkün olabilmektedir. Yapılacak tespitlerde işyeri şartlarının bu hastalığı oluşturup oluşturmadığı ve kişinin önceki mesleki geçmişi araştırılarak değerlendirme yapılacak ve buna göre meslek hastalığı tanısı konacaktır.

Periyodik Muayene Ne Sıklıkla Yapılır?

Periyodik muayene sıklığını belirleyen çeşitli faktörler bulunur. İşyerinin tehlike sınıfı, işin niteliği, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçları ve çalışanların şahsi özellikleri periyodik muayene sıklığını değiştirir. Genel olarak;

  • İşyeri az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar en fazla 5 yılda bir;
  • İşyeri tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar en fazla 3 yılda bir;
  • İşyeri çok tehlikeli sınıfta yer alıyorsa çalışanlar yılda bir,
  • İşyerinde gençler, hamileler veya çocuklar çalışıyorsa 6 ayda bir periyodik muayeneler gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda belirtilen süreler işyeri hekiminin görüşleri doğrultusunda kısaltılabilir. İşyerinde görev yapan işyeri hekimleri ve işyeri hemşireleri çalışanların sağlık durumları ile ilgili endişe duyarlarsa işverenlerle dirsek teması kurarak periyodik sağlık muayeneleri süreçlerini öne çekebilirler.

Aralıklı Kontrol Muayenesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ağır ve tehlikeli iş grubunda yer alan tüm çalışanların yılda en az bir defa hekim raporu dahilinde çalışmaya devam edip edemeyeceklerinin belirlenmesi gerekir. Bazı faaliyet kollarında bu muayene süreleri çok daha kısa tutulmaktadır. Kurşun ve cıva ile çalışan işçilerin her 3 ayda bir; İnsektisitler ve arsenik ile çalışanların ise 6 ayda bir kapsamlı sağlık muayenelerinden geçmeleri gerekliliği savunulmaktadır.

Periyodik kontrol süreçleri sonrasında çalışan özelinde sağlık raporu verilir. Bu rapor OSGB, İSGB ve işyeri hekimleri tarafından düzenlenir. Çalışanların periyodik muayeneleri ile özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanların sağlıkları ile ilgili ciddi sorunların oluşmaması veya oluşmaya başladığı takdirde erken dönemde teşhis edilmesi amaçlanır.

Meslek hastalıklarının engellenmesi ve fiziksel ya da bedensel sağlığın korunması adına gereklilik arz eden periyodik kontrol süreçleri işverenlerin en önemli yükümlülükleri arasında yer alır. Bu gerekliliği karşılamak için en pratik yöntem iş kaybını minimize etmek amacıyla OSGB firmaları ile anlaşılmasıdır. Mobil sağlık hizmeti vermeye yetkili firmalar ile periyodik kontrol gereksinimleri yerine getirilebilir. 

 

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Az Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Hata, geçersiz veri biçimi. lütfen veri formatını düzeltip tekrar gönderin. teşekkürler!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR