İlk Yardımcı
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Temel İlk Yardımcı ve Yenileme Eğitimi

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde ise her 10 personel için 1 olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş merkezden en az ‘Temel İlkyardım Sertifikası’ almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

İlkyardım eğitimi ve ilkyardım sertifikası vermeye yetkili kuruluşumuzda görevli olan, T.C. Sağlık Bakanlığı eğitici sertifikalı eğitmenlerimizce uygulanacak 16 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim sonunda, İl Sağlık Müdürlüğü (Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü) yetkilileri gözetiminde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlarda 100 üzerinden 85 alan kişiler, “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı İlk Yardımcı” olabilir.

Bu hizmetimizdeki temel amacımız işyerinizde, evinizde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye kadar veya bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmektir.

bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Eğitim, İçerik ve Konular

EĞİTİM

• Standart İlkyardım Eğitimi Kursu: (16 saattir ve Tüm Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
• Kurs gün ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
• Bu eğitim yeterliğe dayalı, yetişkin eğitim özelliklerine uygun olarak interaktif yöntemlerle yapılmaktadır.
• Temel İlkyardım Eğitimlerine 15 yaşını doldurmuş, okuma yazma bilen herkes katılabilmektedir.
• Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitimci sertifikasına sahip deneyimli eğitimciler tarafından verilir.
• Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığınca onaylanmış İlkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
• Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası katılımcılara ‘İlkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı’ verilmektedir. Bu kartın geçerlilik süresi 3 yıldır. Bu sürenin dolması halinde tekrar bir yenileme eğitimi verilmektedir.

İÇERİK / KONULAR

1. Genel ilkyardım bilgileri
2. Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
3. Temel Yaşam Desteği
4. Kanamalarda İlkyardım
5. Yaralanmalarda İlkyardım
6. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
7. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
8. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
9. Zehirlenmelerde İlkyardım
10. Hayvan Isırmalarında İlkyardım
11. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
12. Boğulmalarda İlkyardım
13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

Merkezimiz toplam 450 m2 lik alanda ilgili mevzuatlara göre kurulmuş olup, geniş, ferah, klimalı, donanımlı, 20 kişilik İlkyardım Eğitim Salonuna sahiptir.

Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi, T.C. Bursa Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 30.10.2012 Tarih ve 032 Belge No ile yetkilendirdiği bir kuruluştur. Tüm faaliyetlerimiz İl Sağlık Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde gerçekleştirilmektedir.  İlkyardım Uygunluk Belgemiz ektedir. Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi, ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren Bursa’nın önemli işletme ve kurumlarına hizmet vererek, Temel 1433,  Yenileme 378 katılımcı ile toplam 1811 kursiyere Temel ilkyardımcı Eğitimi ve İlkyardımcı Yenileme Eğitimleri vermiş ve İlkyardımcı belgesi ile sertifikalandırmıştır. 

İlkyardımcı Eğitimleri

  • Temel İlkyardımcı Eğitimleri: 16 saat 2 gün,
  • İlkyardımcı Yenileme Eğitimleri: 8 saat 1 gündür.

İlk Yardım:

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk Yardımcı:

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç aranmaksızın mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, en az Temel İlk Yardım Eğitimine katılıp “İlkyardımcı Sertifikası” almış kişidir.

İlk Yardımın Öncelikli Amaçları

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, Hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. Bu eğitimin ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması gerekmektedir. Burtom İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ilkyardım eğitmeni sertifikasına sahip sağlık personelimiz tarafından verilen eğitimler; her yedi katılımcıya bir eğitimci düşecek biçimde organize edilmiştir. İlkyardım eğitimi sadece teorik olmayıp eğitimler, video, barkovizvon gibi görsel ögelerle destekli, gelişmiş manken ve modern ilkyardım malzemeleri ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Temel ilkyardım eğitimi süresi 16 saattir. İlkyardım eğitim programına katılarak, kurs bitiminde İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan sınava katılan ve sınavdan 100 üzerinde en az 85 alan kişilere ilkyardımcı sertifikası düzenlenir.

Genel ilkyardım bilgileri

Hasta / Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilkyardım, Yaralanmalarda ilkyardım, Yanık, donma, sıcak çarpmasında ilkyardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, Bilinç bozukluklarında ilkyardım, Zehirlenmelerde ilkyardım, Hayvan ısırmalarında ilkyardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, Boğulmalarda ilkyardım, Hasta / Yaralı taşıma teknikleri.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR