ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİK

OSGB yönetmeliği hem isg faaliyetleri yürütmesi gereken işyerlerinin (işveren) hem de bu işyerlerine işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmetleri verecek olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin ( OSGB ) yükümlülüklerini detaylıca belirtir.
PDF Döküman
Yönetmelik Adı
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih/Sayı
Alt İşverenlik Yönetmeliği
RG: 27.09.2008/27010 Değ. 25.08.2017/30165
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
RG: 08.11.2016/29882
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
RG: 06.04.2019/30737 Değ. 11.07.2021/31538
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
RG: 04.05.2018/30411
Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
RG: 29.06.2016/29757
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 25.01.2013/28539 Değ. 16.01.2014/28884
Asgari Ücret Yönetmeliği
RG: 01.08.2004/25540 Değ. 19.04.2014/28977
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737 Değ. 15.04.2020/31100
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.08.2013/28741
Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
RG: 03.03.2018/30349
Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
RG: 03.11.2016/29877
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 19.12.2007/26735 Değ. 20.11.2021/31665
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 15.06.2013/28678
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.03.2019/30702
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 28.07.2013/28721
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 15.05.2013/28648 Değ. 24.05.2018/30430
Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 02.01.2017/29936 Değ. 27.12.2018/30638
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2013/28633
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
RG: 22.08.2013/28743
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
RG: 11.10.2008/27021 Değ. 22.01.2011/27823
Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 04.04.2004 / 25423 Değ.15.05.2004/25463
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
RG: 04.02.2022/31740
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
RG: 31.10.2012/28453
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 12.05.2017/30064
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
RG: 14.09.2010/27699
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 16.04.2013/28620
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
RG: 04.11.1984/18565 Değ. 12.01.2020/31006
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
RG: 11.11.1989/20339 Değ. 09.02.2012/28199
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
RG: 30.11.2000/24246 Değ. 12.01.2020/31006
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
RG: 21.08.2001/24500 Değ. 04.12.2019/30968
Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 06.01.2005/25692 Değ. 30.03.2007/26478
Elektronik Tebligat Yönetmeliği
RG: 06.12.2018/30617
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
RG: 24.07.2013/28717
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
RG: 09.01.2014/28877
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
RG: 16.08.2013/28737 Değ. 07.09.2019/30881
Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
RG: 15.01.2016/29594
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
RG: 23.08.2013/28744
Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425
Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
RG: 28.04.2004/25446
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
RG: 05.07.2013/28698
İlkyardım Yönetmeliği
RG: 29.07.2015/29429
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
RG: 25.04.2013/28628 Değ. 24.04.2017/30047
PDF Döküman
Yönetmelik Adı
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih/Sayı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 29.12.2012/28512 Değ. 16.04.2020/31101
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.01.2017/29958
İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 25.08.2017/30165
İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
RG: 06.04.2004/25425 Değ. 25.08.2017/30165
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512 Değ. 28.02.2020/31053
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
RG: 24.12.2013/28861
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
RG: 18.01.2013/28532
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
RG: 29.12.2012/28512
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 05.03.2004/25393 Değ. 25.01.2020/31019
İşkolları Yönetmeliği
RG: 19.12.2012/28502 Değ. 26.03.2014/28953
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 17.07.2013/28710
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
RG: 20.07.2013/28713 Değ. 16.04.2020/31101
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
RG: 18.06.2013/28681 Değ. 01.10.2021/31615
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
RG: 30.03.2013/28603 Değ. 11.02.2016/29621
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
RG: 29.06.2015/294017 Değ. 21.05.2018/30427
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
RG: 24.07.2013/28717 Değ. 19.08.2017/30159
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
RG: 13.04.2005/25785
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
RG: 19.09.2009/27354 Değ.09.11.2018/30590
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 06.08.2013/28730
Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
RG: 30.04.2011/27920 Değ. 09.11.2018/30590
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 12.08.2013/28733
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
RG: 01.05.2019/30761
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
RG: 02.07.2013/28695
Konut Kapıcıları Yönetmeliği
RG: 03.03.2004/25391
Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
RG: 26.11.2013/28833
Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
RG: 11.12.2013/28848 2M.