İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası Kimleri Kapsar?

Devletin 6331 sayılı kanunu olan İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası, kamu ve özel sektör fark etmeksizin, devletin tüm çalışanlarını kapsayan 2012’de hayata geçirilmiş bir yasa olmakla beraber, aynı zamanda çırak ve stajyerleri de kapsamı dâhiline almıştır. Her çalışanın iş sağlığı ve güvenliği kanunundaki her uygulamadan faydalanabilecek. Bu kanun ile bütün iş yerlerinde daha sağlıklı ve daha güvenli çalışma ortamları oluşturulması hedeflenmiştir.

Kanunun İstisnaları Var mı? Varsa Kimler İstinaden Yararlanabilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve emniyet personelleri ve afet müdahale ekipleri gibi kendine has faaliyet gösteren kuruluşlar kanunun istinaden kapsadığı birkaç kurum arasında yer alıyor.

Kanun İle İş Yerlerinde Herhangi Bir Önlem Alındı mı?

Evet. Kanunun yürürlüğe girmesi ile iş yerlerinde risk değerlendirme tespiti yapılmış olup, bu değerlendirme sürecinde tespit edilen olumsuz hususlar göz önünde bulundurularak çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği gerekçesi ile önlem olarak öncelikle tüm sorumluluğun iş verene ait olması kararlaştırıldı. Bununla beraber, iş sağlığı ve güvenliğinin iş yerinin tümünde uygulanması hedeflenmiştir. Risk değerlendirmeleri sürekli olarak denetlenerek çalışanların ferah ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi sağlanmaktadır.

İş Yerleri Artık Tehlike Sınıflandırmasına Tabii Tutulacak

İş yerleri iş ve işçi güvenliği göz önünde bulundurularak tehlike sınıflarına bölünecek ve bu sayede iş güvenliği hizmetlerinin daha belirgin bir şekilde ortaya koyulması amacı için önemli bir etkendir. Buna göre Çok Tehlikeli olanlar A, Tehlikeli olanlar B, En Az Tehlikeli olanlar ise C sınıfında yer alacaklar. Sınıf tespiti, yapılan işin yaptıranı ile bakanlık görevlilerinin dâhil olduğu bir komisyon eşliğinde yapılacak. Ayrıca bu kanun ile sınıflara göre iş güvenliği belgesi verilecektir. Bu sayede doğru iş için doğru eleman alımı yapılarak, iş kazalarını daha aza düşürmeyi amaçlıyor.

Her İş Yerine Bir Hekim, Bir İş Güveni Uzmanı ve Sağlık Görevlileri Gelecek

Çalışan sayısı veya iş yeri çeşidine bakılmadan her iş yerine bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personelleri yerleştirilecek. Sağlık görevlileri, bakanlıkça yapılan özel eğitim ve meslekî yeterlilik sınavında kendini ispatlamış kişiler arasından seçilecek. İşveren, gerekli şartları yerine getirmesi hususunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetini yerine getirebilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) personeli, işverenin iş yerinin hayati tehlike arz eden riskler kapsamında bulunup, iş verenin gerekli tedbir almadığını tespit ettiğinde ise doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecek.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR