Risk Değerlendirme Nedir ?

Bütün iş türlerinin hem kendi içerisinde hem de dışarıdan gelebilecek riskleri vardır. Bu risklerin tespiti ve analizi, bu risklerin kabul edilip edilemeyeceği konusunda yapılacak olan çalışmaya risk değerlendirmesi denilir. Hatta pek çok insan bilmese de ya da bilip de göz arsı etse de, 6331 sayılı kanuna göre, en az bir çalışanı bulunan her türlü iş yeri (apartmanlar dahil) için risk değerlendirmesi bir zorunluluktur.

Risk Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması

isk değerlendirmesi yapılmadan önce, işyerindeki çalışanlardan bir ekip oluşturmalıdır. Risk değerlendirmesi konusunda bilgilendirilecek olan ekip şu şekilde olmalıdır;

  • İşverenin kendisi veya vekili,
  • işyeri hekimleri ile işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları,
  • İşyerinde çalışanların temsilcileri,
  • İşyerinde bulunan destek elemanları,
  • İş yerinde yürütülen çalışmaları ve bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen, riskler ve kaynakları konusunda bilgi sahibi olan çalışanlar.

Risk Değerlendirme Yöntemi Seçimi

Risk değerlendirmesi, sistematik ve planlı olarak yürütülmesi gereken bir çalışma olduğundan, farklı faaliyet alanları ve farklı tehlike seviyelerine göre sürekli olarak aynı yöntemin uygulanması efektif bir sonuç vermeyecektir. Bu nedenle farklı yöntemler kullanılması en iyi sonucu elde etmede etkili olacaktır.

Doğrulu kanıtlanmış pek çok risk değerlendirme yöntemi mevcuttur. Burada önemli olan, yapılan faaliyete en uygun yöntemin belirlenmesidir.

Tehlike Kaynaklarını Tespit Etme

Ekibin oluşturulması ve risk değerlendirme yönteminin belirlenmesinin ardından yapılması gereken iş, tehlike kaynaklarının neler olduğunun belirlenmesidir. Tehlike kaynaklarına kısaca birkaç örnek vermek gerekirse;

  • Patlayıcı ve yanıcı maddeler
  • Zehirli kimyasallar
  • Elektrik ve elektrikle çalışan makinalar-aletler
  • Çalışma ortamının fiziksel uygunluğu
  • Diğer iş yerleri vb.

Tehlike kaynaklarının sayısı arttırılabilir. Bahsedilen tehlike kaynakları, her işyeri ve onun faaliyetine göre farklı olacaktır. Bir tehlike kaynağını tespit edebilmek için, o işyeri hakkında tüm bilgiye sahip olunması gerekir.

Uygunsuz veya olumsuz durumlarla tehlike kaynaklarının birleşmesine ve bu birleşmenin sonucuna ortaya bir zarar çıkmasına veya bu zararın oluşma ihtimaline risk denilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; elektrik enerjisi bir tehlikedir, topraklaması olmayan bir elektrik hattı ise risktir.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR