Kurşunla Çalışmalarda Alınacak Önlemler

Kurşunla Çalışmalarda Alınacak Önlemler her işçinin bilmesi gereken konulardandır. Kurşun, mavimsi gri bir metal olup doğal olarak yer kabuğu içinde yer alır. Sağlığa zararlı olması nedeniyle yakın zamanlarda birçok alanda kullanımı kısıtlanmıştır. Kurşun içeren herhangi bir işte çalışanlar için gerekli önlemler alınmaz ise bu maddenin taşıdığı riskleri elbiselerine bulaşan kurşun tozu nedeniyle evlerine de taşıyabilir ve aile fertlerini de bu konuda risk altına sokabilirler. Bilhassa çocuklar, kurşunun zararlı etkilerine karşı yetişkinlere göre daha duyarlıdır.

Alınması Gereken Önlemlere Dair Bilgiler

Kurşun içeren iş yapmakta olan işyerleri, kurşun zehirlenmelerini önleyebilmek için aşağıdaki tedbirleri gerek kuruluş öncesi gerekse faaliyet sırasında almalıdır. Çünkü kurşunun zararları, telafisi zor sorunlara yol açabilecek düzeydedir.

1- Gerekli aspirasyon sistemlerini kurmalı ve bunları sürekli denetlemelidirler.

2- Kurşunla çalışmaların yapıldığı bütün bölümlerin tabanları; su geçirmez, kaygan olmayan ve kolay yıkanabilir malzemelerden yapılmalı, duvar ve tezgahların üzerleri kolay yıkanıp kolay temizlenebilmeli, son derece etkili çalışan drenaj sistemi kurulmalıdır.

3- İşyerlerinde, fert başına on beş metreküplük hacim olmalı ve bu hacim hesaplanırken dört metre üzeri tavan yükseklikleri yapılacak hesaba katılmamalıdır.

4- Çalışanlar bütün yönleriyle kişisel temizliklerini yapmalı, yemeklerden önce ve vardiya bitiminde mutlaka ellerini yıkamalılar.

5- Yiyecek, içecek ve sigara yasaklanmalı ve yemekler kesinlikle risk olmayan özel yerlerde yenmelidir. Yine dinlenme yerleri de risksiz özel yerler olmalıdır.

6- Kurşunlu çalışmalar için işçiler seçilmeden önce sağlık kuruluşlarında gerekli tetkik ve muayeneleri yapılmalı, sağlık durumları bu iş için risk oluşturan kişiler işe alınmamalıdır.

7- İşyeri havasının sürekli olarak incelenmesi, alınacak numunelerin incelenerek kurşun miktarının tespit edilmesi ve bu incelemelerde kurşun miktarının 0.15 miligram/metreküpü geçmediğinin görülmesi ve bundan emin olunması gerekir.

8- İş elbiseleri cepsiz ve pilesiz sentetik kumaştan üretilmiş olmalı, iş elbisesi, önlük, uygun ayakkabı, lastik eldiven sağlanmalı ve gerektiğinde kullanılacak toz ve gaz maskeleri ile solunum cihazları bulundurulmalıdır. İşçilerin elbise, ayakkabı ve diğer giyecekleri ile eve kurşun taşımalarını engelleyecek bütün tedbirler alınmalıdır. Kurşunla çalışmada kkd (kişisel koruyucu donanım), önem derecesi yüksek bir konudur.

9- Çalışanların üç ayda bir gerekli bütün sağlık muayeneleri ve tetkikleri yapılarak, bu muayene ve tetkiklerde en küçük riske dahi rastlanırsa gereken işlemler yapılmalıdır.

10- Kurşun absorbsiyonu ve/veya zehirlenmesi tespit edilen işçiler, işten gerektiği uzaklaştırılarak tedavileri yürütülmelidir.

11- Çalışanlarda kurşun absorbsiyonu ve /veya zehirlenmesi tespit edilirse işyerinde araştırma yapılarak zehirlenmenin kaynağı bulunarak risk tamamen ortadan kaldırılacak şekilde sorun çözülmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır.

12- Bütün işçilerin birer sağlık sicil kartı tutularak, bu kartlarda işe giriş ve periyodik muayene sonuçları kayıt altına alınmalıdır.

Buradaki bilgiler genel bilgiler olduğundan işverenler, sorumlu görevliler ve çalışanlar buradaki bilgilerin bütün ayrıntılarını içeren bilgi, yönerge vs. belgeleri ilgili resmi kurumlardan temin ederek resmi kurumları dikkate almalıdır.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR