İş Kazası Çeşitleri

Meydana gelen kazalar bazı başlıklar altında toplanabilir. Kazalarda önemli olan, bu kazaların kayıt altına alınması ve meydana geliş sebeplerinin araştırılarak kazanın kök nedenlerinin ortaya çıkarılmasıdır.

Genel olarak kazalar sonuçlarına göre üç genel başlıkta toplanır.

UCUZ ATLATILAN KAZALAR

-Bu bölümde meydana gelen kazalarda işçiler, maluliyetle sürekli veya geçici iş göremezlikle sonuçlanmayan iş kazalardır.

-Bunlar; yük düşmesi, kanca kopması, caraskal gibi askılı duran ekipmanların kırılması vb.

-Herhangi bir yaralanma ile sonuçlanmayan yangın başlangıcı,

-İş makinelerinin sebep olduğu; ancak yaralanma meydana gelmeyen kazalar örnek olarak verilebilir.

-Bu gibi kazalarda dikkat edilmesi gereken önemli nokta; kazaların sonuçlarının  bir şekilde çalışanlara ve ekipmana zara vermemiş olmasına rağmen, sonuçlarının ciddi zararlara neden olabileceğinin kestirilebilmesidir.

-Bu tür kazaların da kayıtlarının tutularak analizleri yapılmalı ve kök nedenler belirlenmelidir.

-Bu belirlemeler; ilk yardım ile sonuçlanan kazaların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

İLK YARDIM İLE SONUÇLANAN KAZALAR.

-Çalışma sırasında meydana gelen kesikler, burkulma, gerilerek zorlanma ve ezikler, batma ve sıkışma ile sonuçlanan kazalardır.

-Bu tür kazaların kayıtları tutularak, kaza analizlerinin yapılması ve kök nedenlerin ortaya çıkarılarak, çıkarılan sonuca göre faaliyetlerin yeniden planlanması büyük önem taşır.

-Unutulmaması gereken, küçük kazaların analizinde ortaya çıkan kök nedenlerin dikkate alınarak faaliyetlerin yeniden planlanması ve küçük kazaları önleme planı, büyük kazaların kontrol altına alınmasında önemli rol oynar.

KAYIP GÜNLE SONUÇLANAN İŞ KAZALARI

 Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO)’un kriterlerine göre hesaplanan, kayıt altına alınması yasal zorunluluk gerektiren 3 iş gününden fazla kayıpla sonuçlanan iş kazalarıdır.

Kayıp işgünü: geçici ve sürekli iş göremezlik ve maluliyetle sonuçlanan kaza sırasında, olay gününden dinlenmenin sona erip çalışmaya başlanılan güne kadar geçen ve çalışılmayan iş günlerini de içine alan toplam gündür.

-Uluslar arası çalışma örgütü (ILO) kurullarına göre, kayıp iş günü sayısı hesaplanırken, kazaya uğrayan işçinin olay günü veya ertesi gün dinlenme alıp 3. gün işbaşı yapması halinde ilk 2 günü dikkate alınmaktadır. 3. İşgünü ve sonrasında dinlenme sona ermiş ve işbaşı yapmışsa, kayıp işgünü sayısı, kazanın olduğu gün de dahil edilerek işe başlanılana kadar geçen işgünü olarak dikkate alınmaktadır.

Ölümlü sonuçlanan iş kazalarında, kayıp gün sayısı her bir ölüm olayı için 7500 iş günü olarak hesaplanmaktadır.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR