ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ILO SÖZLEŞMELERİ

Çalışma yaşamında barışın refah açısından vazgeçilmez olduğu şeklindeki kurucu misyonu doğrultusunda hareket eden Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), sosyal adaleti, uluslararası planda tanınan insan ve emek haklarını gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Bugün ILO insana yakışır işler yaratılmasına; çalışanları ve iş çevrelerini kalıcı bir barış, refah ve ilerlemeye sahip çıkmaya yöneltecek ekonomik koşullarla çalışma koşullarının sağlanmasına yardım etmektedir.

PDF Döküman
Sözleşmenin Adı
İLO Kabul Tarihi
Kabul Edildiği Kanun Tarihi/No
Yayımlandığı R.G.Tarih/Sayı
2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi
29.10.1914
16.12.1950/5543
18.12.1950/7346
11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
25.10.1921
24.10.1960/110
28.10.1960/10641
14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
25.10.1921
11.02.1946/4865
16.02.1946/4634
15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi
29.10.1921
25.05.1959/7292
02.06.1959/10220
26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
30.05.1928
25.06.1973/1769
03.07.1973/14583
34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır.)
08.06.1933
11.02.1946/4866
16.02.1946/6234
42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
04.06.1934
11.02.1946/4864
16.02.1946/6234
53 No'lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
06.10.1936
25.6.2003/4906
-
55 No'lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
06.10.1936
25.06.2003/4906
-
58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
22.10.1936
25.05.1959/7293
-
59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
03.06.1937
26.11.1992/3849
12.12.1992/21433M.
68 No'lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
06.06.1946
15.07.2003/4943
-
69 No'lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
06.06.1946
15.07.2003/4944
-
73 No'lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
06.06.1946
25.06.2003/4908
-
77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
19.09.1946
16.08.1983/2878
18.08.1983/18139
80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
19.09.1946
24.05.1949/5393
28.05.1949/7218
81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
19.06.1947
13.12.1950/5690
22.12.1950/17689
87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
17.06.1948
25.11.1992/3847
22.12.1992/21432M.
88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
17.06.1948
30.11.1949/5448
07.12.1949/7373
92 No'lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
08.06.1949
25.06.2003/4907
-
94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
08.06.1949
14.12.1960/161
21.12.1960/10686
95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
08.06.1949
24.10.1960/109
28.10.1960/10641
96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
08.06.1949
08.08.1951/5835
14.08.1951/7884
98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
18.06.1949
08.08.1951/5834
14.08.1951/7884
99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
06.06.1951
30.04.1969/1168
09.05.1969/13194
100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi
06.06.1951
13.12.1966/810
22.12.1966/12484
102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
28.06.1952
29.07.1971/1451
10.08.1971/13922
105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
05.06.1957
14.12.1960/162
21.12.1960/10686
108 No'lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
29.04.1958
15.07.2003/4939
-
111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
04.06.1958
13.12.1966/811
22.12.1966/12484
115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
01.06.1960
07.03.1968/1033
23.03.1968/12856
116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
07.06.1961
04.05.1967/862
13.05.1967/12597
118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
28.06.1962
19.07.1971/1453
10.08.1971/13922
119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
05.06.1963
23.05.1967/872
02.06.1967/12611
122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi
17.06.1964
09.11.1976/2027
20.11.1976/15769
123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
22.06.1965
08.05.1991/3729
21.05.1991/20877
127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
28.06.1967
30.11.1972/1635
07.12.1972/14384
133 No'lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
14.10.1970
02.10.2003/4973
09.10.2003/25254
134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
14.10.1970
15.07.2003/4935
-
135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
02.06.1971
25.11.1992/3845
11.12.1992/21432M.
138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
06.06.1973
23.01.1998/4334
27.01.1998/23243
142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
04.06.1975
26.11.1992/3850
12.12.1992/21433
144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
02.06.1976
26.11.1992/3851
12.12.1992/21433
146 No'lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
02.06.1976
13.10.1976
15.07.2003/4940
151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
07.06.1978
25.11.1992/3848
11.12.1992/21432M.
152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
06.06.1979
16.07.2003/4946
-
153 No'lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
06.06.1979
15.07.2003/4933
-
155 No'lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
03.06.1981
07.01.2004/5038
13.01.2004/25345
158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
02.06.1982
09.06.1994/3999
18.06.1994/21964
159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
01.06.1983
-
-
161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
07.06.1985
07.01.2004/5039
13.01.2004/25345
164 No'lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
24.09.1982
15.07.2003/4945
-
166 No'lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
24.09.1987
15.07.2003/4941
-
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
20.06.1988
20.11.2014/6571
29.11.2014/29190 06.02.2015/29259
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
22.06.1995
04.12.2014/6580
12.12.2014/29203 09.02.2015/29262
182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
17.06.1999
25.01.2001/4623
03.02.2001/24307
187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi
15.06.2006
20.02.2009
-
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
Uluslararası İSG Kuruluşları

Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar

Uluslararası Çalışma Örgütü : ILO

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ