Risk Analizi
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Risk Analizi (Değerlendirmesi)

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

OSGB hizmetinin ana adımlarından biri seçilen işletmede risk analizi sürecini yürütmektir. Risk analizi süreci ile o işletmedeki risk oluşturan etkenler tespit edilir. Bu etkenlerin şiddeti işletmenin ne düzeyde tehlikeli bir ortama sahip olduğuna işaret eder. Risk analizi söz konusu iş yerinin haftada en az kaç saat OSGB hizmeti alması gerektiğine karar vermede yol gösterici özelliğe sahip. Kale OSGB’de iş güvenliği kültürünü önemsiyor ve işletmelerde bunu daima ön planda tutuyoruz. İş güvenliği kültürünün oluşturulmasında risk analizi önemli bir adım. Bu adım iş güvenliği uzmanının yönetiminde kurulan bir heyet yardımıyla yürütülüyor. Risk analizi ile ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan biri sadece bir kez değil sürekli olarak birçok kez yapılan işyeri tehlike ölçümü yöntemi olmasıdır.

Risk analizleri çalışanların bir tehlikeye maruz kalmalarının sağlık riskleri açısından ne derece önemli olabileceğinin anlaşılmasını sağlar. Profesyonel düzeyde hizmet veren OSGB’ler farklı farklı risk analizi yöntemleri ile çalışanların sağlığını her zaman ön planda tutmak zorunda ve sağlık riskleri oluşturabilecek ihtimallerin daha güvenli hale getirilmesini önermelidir. Daha önceden yapılmış olan çalışmalar uzun süreçlerin sonrasında geçerliliğini yitirebilir veya yeni iş sağlığı ve güvenliği anlayışı ile yapılan risk analizlerinde çok da geçerli olmayabilir. İşyerine uygun risk analizi yöntemleri ile risk oluşturabilecek etkenlerin tümü tekrardan değerlendirilmeli ve çalışanların maruz kalabileceği tehlikeler belirlenerek eğitim programları belirlenmelidir. Böylelikle iş kazaları ve istenmeyen “ramak kala” durumları tamamen engellenebilir.

bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Risk Analizi Yöntemleri

Risk oluşturan etkenler söz konusu markanın altında çalışan görevli kişilerin maruz kalabileceği olası tehlikelere işaret eder. Bu kişilerin nasıl ve ne şekilde zarar görebileceklerinin anlaşılmasını sağlar. İş yeri hekimi ve iş yeri uzmanının o işletmedeki minimum çalışma sürelerinin belirlenmesinde yol göstericidir. Tüm OSGB sürecini etkileyen kritik öneme sahip bir çalışan ve çevre güvenliği metodudur. En sık kullanılan risk analizi yöntemleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • L Tipi Matris Analiz Metotu
 • X Tipi Matris Analizi
 • Fine-Kinney Metodu
 • Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP)
 • Olay Ağacı Analizi (ETA)
 • Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA)
 • Ön Tehlike Analizi (PHA)
 • İş Güvenlik Analizi (JSA)
 • Ön Tehlike Analizi (PHA)
 • Hata Ağacı Analizi (FTA)
 • Neden-Sonuç Analizi
 • Olursa Ne Olur (What If)..?

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

 • Önce risk analizinin kapsamının ne olacağı belirlenir (örneğin, kullanılan ekipmanın ömrü, iş faaliyetinin gerçekleştiği fiziksel alan veya tehlike türleri gibi).
 • İhtiyaç duyulan kaynaklar (örneğin, analizi yapmak üzere sorumlu bireylerden oluşan bir heyet, bilgi kaynakları türleri, vb).
 • Hangi tür risk analiz önlemlerinin kullanılacağı (örneğin, en uygun değerlendirmeyi sağlamak için ölçeğin veya parametrelerin ne kadar kesin olması gerektiği).
 • İlgili paydaşların kimler olduğu (ör. yönetici, denetçiler, işçiler, işçi temsilcileri, tedarikçiler vb.)
 • Kuruluşunuzda hangi yasaların, düzenlemeler, maddeler veya standartların uygulanabilir olduğu; ayrıca organizasyonel politikalar ve prosedürlerin incelenmesi.

Risk Analizi Neden Önemlidir?

Mesleki risk analizibir iş yerinin maruz kalabileceği sağlık risklerinin ve tehlike çeşitlerinin ölçülmesini sağlayan bir yöntem. Bir tehlikeye ne kadar maruz kalmanın çalışanlar için sağlık riskleri yarattığının anlaşılmasını sağlar. Bu riskleri uygun bir şekilde ortadan kaldırmak, kontrol etmek ve azaltmak risk analizi adına oldukça önemlidir. Bir risk analizinin amacı üç temel soruyu cevaplamaktır:

 • Ne olabilir?
 • Olması ne kadar muhtemeldir?
 • Olursa sonuçları ne olur?

Risk Değerlendirme Çalışmalarının Hedefleri

Bir işletme üzerinde risk değerlendirmesi çalışması ile çeşitli hedefler belirlenmektedir. Buna göre şu hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır:

 • Tehlikelerin sınıflara ayrılması,
 • Risklerin tespit edilmesi,
 • Risklerin derecelere ayrılması,
 • Risklerin kabul edilebilir noktalara çekilmesi.

Bu hedefler doğrultusunda risk değerlendirmesi daha verimli bir şekilde gerçekleşmekle birlikte bu risk değerlendirme süreci de daha iyi bir biçimde ilerletilmektedir.

Risk Değerlendirme Faaliyetleri Ne İşe Yarar?

Risk değerlendirme faaliyetleri bir işletme için oldukça önemli olup çeşitli işlemlerin görülmesine de katkı sağlamaktadır. Buna göre risk değerlendirme faaliyetleri ile;

 • İş yerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşması noktasında olgunlaşması,
 • İş yerindeki tüm personellerin ve yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularında daha çok bilgi sahibi olunmasını,
 • Risk analizinden alınacak sonuçlar ile işletme üzerinde olabilecek tehlikelerin belirlenmesi,
 • Organizasyon ya da işletmedeki risklerin büyüklüğünün hesaplanması,
 • Hesaplanan risk ya da risklerin tolere edilip edilemeyeceğinin karar verilmesi,
 • İş yerindeki tüm güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi,
 • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tahammül edilebilecek düzeydeki riskler ile çalışılması,
 • İş yeri özelindeki önleyici ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak olan verilerin kaydedilmesi

gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Buna göre risk analizi ve risk değerlendirmesi bir işletme için oldukça büyük önem taşımaktadır. İş yeri ya da organizasyonun iş sağlığı ve güvenliği açısından ne kadar uygun olup olmadığını belirlemek; çalışan işçilerin ve yönetimin yine i sağlığı ve güvenliği alanında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, daha çok bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla risk analizleri oldukça önem taşır.

Risk Analizinin Önemi

Her işletmenin uygulaması gereken risk analizleri neticesinde işletmelerde belirli oranlarda riskler değerlendirilir. Bu analiz sonucu değerlendirilen riskler karşısında da firmanın, yönetimin nasıl hareket edeceği noktasında bilgilendirmeler yapılır ve neticede daha iyi bir yol haritası da çıkarılır. Bu noktada tüm firmaların bu gibi risk analizlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Çünkü iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli bir kriter olan risk analizleri ile firmalarda yaşanabilecek tehlikelere karşı önlemler alınabilir. Bu önlemler de yine risk değerlerinin en minimum seviyelere inmesini dolayısıyla risk faktörünün ortadan kaldırılmasını da sağlamaktadır. Böylesine sonuçları sizlere verebilecek olan risk analizini sizler de yaparak firmanızın daha sağlıklı iş politikası izlemesine de destek olabilirsiniz.

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR