psikolog
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Kurumsal Psikolojik Danışmanlık

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre depresyon iş gücü kaybına yol açan sağlık sorunları arasında 1. sırada yer almaktadır.

Kendisini psikolojik olarak iyi hissetmeyen çalışanın işe gelmesi sonucu yaşanan verim kaybı, işe hiç gelmemeye göre 7 kat daha fazladır.

Kurumsal psikolojik danışmanlık, kurumlarda çalışan personelin motivasyonunu ve performansını etkileyen iş ve iş dışındaki sorunlarını paylaşabileceği bir modeldir.Bu sistemle personel kendini değerli hisseder ve kuruma aidiyeti artar.Öte yandan, zihnini kurcalayan sorunları güvenli bir ortamda paylaşma imkanı bulur ve iş verimi artar.

Kurumsal psikolojik danışmanlık sisteminde klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesine sahip bir psikolog, kurumla yapılan anlaşma çerçevesinde belirli gün ve saatlerde iş yerinde hazır bulunur.Önceden belirlenen bir randevu sistemiyle yarım saatlik aralıklarla personel görüşmeye alınır.Görüşme kayıtları – görüşme içeriği etik olarak gizli kalmak kaydıyla – her ayın sonunda raporlanır ve kuruma sunulur.

Sizde çalışanlarınızın fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlıklarıyla da ilgileniyorsanız, gelin kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetimizden faydalanın.Hem çalışanlarınızın kendilerini daha değerli hissetmesini sağlayın hem de aidiyet duygularını pekiştirerek iş ortamını iyileştirin, verimliliği arttırın.

bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

İşyeri Psikolojik Danışmanlık Hakkında

NEDEN İŞYERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI?

Çalışanların fiziksel sağlıkları kadar ruh sağlığıyla ilişkili etkenlerin de iş ve üretim süreçlerini etkilediği fark edilmesiyle işyerleri için psikolojik danışmanlık günden güne daha fazla fark edilen ve yararlanılan bir hizmet haline gelmiştir.

İŞYERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI NELERİ İÇERİR?

Bu çalışmaların içerikleri iş birliği yapılan kurumlara göre değişmekle birlikte temel olarak aşağıda belirtilen imkânlar sunulur:

 • Her çalışanın yılda 2 veya 3 seans psikolog görüşmesi yapma hakkı bulunmaktadır. Bu görüşmeler iş yerinde veya merkezimizde yapılabilir. Bu görüşmelerle basit durumlara müdahale ve psikolojik zorluklara ilişkin farkındalık ve terapi sürecinin planlanması hedeflenir.

 • Uzun süreli müdahale gerektiren durumlarda merkezimizde, veya online olarak terapi süreci yürütülür.

 • Tüm çalışanlar, belirlenen büyüklükte gruplar halinde periyodik eğitimlere ve seminerlere katılırlar. Bu eğitim içerikleri katılımcı grubun karşılaştıkları zorluklara göre şekillendirilir.

 • Personel alımı, kişilik analizi, çalışanların ruh sağlığını değerlendirme ölçekleri uygulanması gibi konularda çalışma yapılır.

 • İdari konular, kriz yönetimi, çalışanlarla yaşanan sorunlarda yönetim danışmanlığı sağlanır.

İŞYERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ FAYDALARI:

İşyerleri için psikolojik danışmanlık hizmetinin çalışanların ruh sağlığının gözlemlenmesi ve bununla ilişkili sorunlara yönelik çalışmalar yapılmasının önemli faydaları bulunmaktadır.

 • İşyerinde intihar, şiddet ve zarar verme gibi durumları önlemeye yardımcı olur

 • Çalışanların verimlerini korumaya destek olur

 • Çalışanların iletişim, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi konularda kendilerini geliştirmelerini sağlar.

 • İşyeri içi ilişkileri geliştirir, iyi ilişkileri korur.

 • Çalışanların kendilerine güven ve motivasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olur.

 • İşyerlerinin işe alım ve görevlendirmelerde doğru personeli seçme sürecine destek olur.

İŞYERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI ÇALIŞMA SÜRESİ

Kurumsal psikolojik danışmanlık çalışmaları şirketlerin ihtiyaçlarına göre planlanmakta olup süreler bu doğrultuda belirlenmektedir. İşyeri dönemsel olarak böyle bir şeye ihtiyaç duymuş olabilir veya bu hizmetten sürekli olarak faydalanmak isteyebilir. Çalışma süresi dolayısıyla bu ihtiyaca göre planlanarak 1 ay ile 12 aylık arasında değişen  sürelerde iş birliği yapılabilmektedir.

İŞYERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞINDA NORA PSİKOLOJİ İLE ÇALIŞMAK

İşyeri psikolojik danışmanlığı ile ilgili detaylı bilgi almak, kurumunuzun ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmek ve çalışma içeriğini planlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR