ergonomi
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Ergonomi Eğitimi ve Danışmanlığı

BURTOM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

Çalışanların işyerlerinde her türlü sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamı içindedir. Ergonomi de bu kapsamın içindedir. Çalışanların fizyolojik ve zihinsel koşullarının iyileştirilmesi, bunlara bağlı olarak oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi amacıyla ergonomik koşulların oluşturulması oldukça önemli bir konudur. Ergonomik çalışma ortamı oluşturulmasında, çalışanların fiziksel ve zihinsel iş yükünün dikkate alınması için belirli mühendislik yaklaşımlarını göz önünde bulundurmak gereklidir. Ergonomi eğitimi ile çalışma ortamında uyulması gereken ergonomik ilkeler ve ergonomi risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Ergonomi, çalışanların yaptıkları iş, çalışma ortamında kullandıkları makine, alet, araç ve gereçler, çalışma ortam koşullarından soludukları havaya kadar kişi ile uyumlu olmasıdır. Çalışan ve çevresi arasında uyum ve uygunluk sağlanırsa insan üzerinde oluşan stres azalır, hata payı azalır, verimlilik artar. Ergonomi hem fiziksel hem de psikolojik uygunluğu yani yaşam ile insan uyumunu hedefler.

Ergonomi multidisipliner bir bilimdir; mühendislik, mimarlık, tıp, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, anatomiden yararlanır. Ergonomi alanında uzmanlaşan kişilere ergonomist denir. Ergonomistlerin işyerlerine yaptıkları çalışmaları işyerlerine taşımak işverenin yükümlülüğündedir. Bu amaçla ergonomi eğitimi oldukça önemlidir.

bilgilendirme
BURTOM ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ

Ergonomi Eğitiminin İşletme Açısından Önemi

Çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları iş sağlığı ve güvenliği konularından biridir. Ergonomik olmayan ortamlarda, kullanılan araç ve gereçlerle iş kazaları ve meslek hastalıkları çok daha fazla meydana gelmektedir. Uygunsuz koşullarda çalışan işçilerin ise verimlerinin düşük olması oldukça doğaldır. İşveren ve çalışanın ergonomi konusunda birlikte hareket etmesi her iki tarafın da menfaatine olacaktır.

Ergonomi Eğitim Konuları:

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
 • Bazı Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları
 • Bedenin uygunsuz duruşu, uygunsuz duruşlara örnekler
 • Fiziksel ve işle ilgili ergonomik rahatsızlıklar.
 • Kimler kişisel faktörler nedeniyle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının geliştirilmesinde büyük bir riske sahiptir?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının belirtileri
 • Eğer kas iskelet sistemi rahatsızlığının belirtilerini yaşıyorsanız ne yapmalısınız?
 • Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarından nasıl kaçınırsınız?
 • İş gücü kayıplarının önlenmesi
 • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
 • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
 • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
 • Gürültü-aydınlatma-hava hareketleri- nemlilik-hava ısısı-personel ekipman uygunluğu

Ergonomi Eğitiminin Amacı

Ergonomi yapılacak işi ve iş yerini, insan vücudunun yeterliliklerine ve sınırlarına uygun olarak tasarlamaya çalışan bilim ve uygulama alanıdır. Ergonomi eğitiminin amacı ise, işi ve iş yerini bu yeterlilik ve sınırlara uygun hale getirerek uygulanmasını sağlamaktır.

Ergonomi eğitimi aynı zamanda İş Güvenliği Eğitiminin bir alt dalıdır ve İş Güvenliği Eğitiminin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” kararına göre yasal bir zorunluluğu vardır.

 • Ergonomi Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
 • İş gücü kayıplarının önlenmesi
 • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
 • Kişisel Risk Faktörleri
 • İşle İlgili Risk Faktörleri
 • Psikolojik Risk Faktörleri
 • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
 • Gürültü, aydınlatma, hava hareketleri,  nemlilik, hava ısısı ve personel ekipman uygunluğu
 • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:
* Az Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

* Çok Tehlikeli İşyeri

Error, invalid data format. please fix the data format and send again. thanks!

Dakika / Ay:

REFERANSLAR PAROLA TALEBİ

TEKLİF FORMU GÖNDER

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR

“Sağlık Bakanlığının 2016/54567092 sayılı Genelgesi ile Gezici Sağlık Taraması yapılabilmesi için OSGB’lerin İl sağlık Müdürlüklerinden “GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİ” almak ve bu izne istinaden sağlık taraması yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. İzin almayan kuruluşlar Sağlık Taraması gerçekleştiremezler.”

GEZİCİ İSG ARACI İZİN BELGESİNE SAHİP ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİDİR